Genealogie fase 2: speurwerk

Zo, dit weekend heb ik de eerste fase afgerond. Daarin heb ik uitsluitend via internet van een slordige 6000 familieleden de registraties van doop/geboorte, huwelijk en overlijden gevonden. Het kwam neer op een systematisch afgrazen van families binnen bronnen. Onvoorstelbaar wat je alleen al op die manier vinden kunt. Ruwweg tot eind 18e eeuw, want oudere gegevens zijn lastiger te traceren.

En nu?

Nu ga ik verder met alleen mijn voorouders in directe lijn vanaf die tijd. Dat betekent speuren in begraaf-, trouw- en doopregisters waar soms alleen met voornamen wordt gewerkt. Wellicht moet ik ook andere bronnen gaan aanboren, zoals eigendomspapieren en processen-verbaal.

Vooralsnog beperk ik mij tot online bronnen. En die blijken in deze fase snel opgedroogd …

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.