De Status van COVID-19 Vaccinatie-certificaten

De COVID-19-pandemie is, terwijl surveillance en onderzoek voortgaan, in een fase van wereldwijde massale vaccinatie terechtgekomen. Tegelijkertijd is er een wildgroei van grenzen en vereisten ontstaan om de toegang van reizigers tot staten over de hele wereld te beheersen, waaronder een breed scala aan analoge en digitale vaccinatiecertificaten. Deze bestrijdingsinspanningen zijn gericht op bescherming tegen de internationale verspreiding van de ziekte, evenals de certificaten. Maar zijn deze certificaten legaal? En praktisch?

De Internationale Gezondheidsregels (IHR) hebben in artikel 35 vastgelegd dat in het internationale verkeer geen gezondheidsdocumenten vereist mogen zijn, anders dan die op grond van de IHR of volgens aanbevelingen van de WHO. Volgens het volgende artikel moeten vaccinatiecertificaten voldoen aan bepaalde vereisten – wanneer het vaccin wordt toegediend in overeenstemming met de IHR of aanbevelingen daartoe. In Bijlage 6 van de IHR wordt benadrukt: “Personen die vaccinatie of andere profylaxe ondergaan op grond van deze Regeling, dienen te worden voorzien van een internationaal certificaat van vaccinatie of profylaxe (hierna het “certificaat”) in de in deze Bijlage gespecificeerde vorm. Er mag niet worden afgeweken van het in deze bijlage gespecificeerde model van het certificaat.”

De IHR is een verdrag dat juridisch bindend is voor alle WHO-lidstaten. Alle vaccinatiebewijzen die niet voldoen aan de IHR-bepalingen zijn dus illegaal.

Met betrekking tot digitale certificaten werkt de WHO momenteel aan richtlijnen voor de ontwikkeling van Digitale Documentatie van COVID-19-Certificaten (DDCC). Vermoedelijk zal dat proces resulteren in een aanbeveling. Tot die tijd zal elk digitaal certificaat in strijd zijn met de IHR, evenals elk certificaat dat niet voldoet aan de bepalingen van de resulterende aanbeveling.

De enige vaccinatie op grond van de IHR is vaccinatie tegen gele koorts. Hoe zit het met een advies voor vaccinatie tegen COVID-19? Regels over aanbevelingen zijn vastgelegd in de artikelen 15-18 van de IHR. Ze worden formeel uitgevaardigd door de directeur-generaal van de WHO, meestal door het uitbrengen van het advies van het Noodcomité met betrekking tot de pandemie van de coronavirusziekte (COVID-19) als een tijdelijke aanbeveling.

In zijn vergadering van april 2021 adviseerde dat Comité als tijdelijke aanbeveling om geen bewijs van vaccinatie te eisen als voorwaarde voor toelating, gezien het beperkte (hoewel groeiende) bewijs over de prestaties van vaccins bij het verminderen van de overdracht en de aanhoudende ongelijkheid in de wereldwijde vaccindistributie.

Hoewel de commissie in haar advies en de WHO op haar website veel woorden besteden aan vaccinatie tegen COVID-19, volgt er geen formele aanbeveling om te vaccineren. De hele wereld vaccineert tegen COVID-19, maar de WHO raadt het blijkbaar niet aan. Vaccinatiebewijzen hebben dus geen basis in de IHR en hoeven niet te voldoen aan de bepalingen ervan.

Het Comité motiveerde zijn advies door te verwijzen naar het beperkte (hoewel groeiende) bewijs over de prestaties van vaccins bij het verminderen van de overdracht en de aanhoudende ongelijkheid in de wereldwijde vaccindistributie. Beide zijn het gevolg van een nieuwe noodsituatie die (vermoedelijk) een nieuwe interventie vereist, aangezien epidemiologisch onderzoek pas na verloop van tijd bewijs van de prestatie ervan bij het verminderen van de overdracht volgt en een rechtvaardige wereldwijde distributie wordt belemmerd door de menselijke natuur en praktische aspecten.

Veel nieuwe noodsituaties zullen deze gevolgen hebben. Ze zullen pas na enkele maanden worden bereikt, nodig om het belang of de irrelevantie van een bewezen vaccinatie vast te stellen. Ondertussen, in een pandemie zoals met COVID-19, zal de schade door de stilstand van het internationale verkeer zich hebben opgestapeld tot niveaus die een snel herstel urgent maken.

Vaccinaties die worden toegediend vóór de conclusie dat hun bewijs als voorwaarde voor toelating wordt aanbevolen, zijn net zo geldig als vaccinaties die vanaf dat moment worden toegediend. Na aanbeveling moeten ze worden aangetoond op punten van binnenkomst, ongeacht of ze na of vóór de aanbeveling worden toegediend. Het is contraproductief om de ‘nieuwe’ vaccinaties te laten certificeren volgens specifieke bepalingen en de ‘oude’ niet. Daarom zou het door de WHO moeten worden aanbevolen dat vaccinaties die mogelijk in de toekomst relevant zijn voor het internationale verkeer altijd op dezelfde manier worden gecertificeerd. Analoge certificering heeft mogelijk niet het volledige formaat nodig dat is voorgeschreven door de IHR. Digitale certificering vereenvoudigt de opmaak.

Dat gezegd hebbende, is het logisch dat de WHO in februari 2021 verklaarde:
“Ongeacht elke technologie die in de toekomst wordt geïmplementeerd, moet de COVID-19-vaccinatiestatus van internationale reizigers worden geregistreerd via het Internationaal Bewijs van Inenting of Profylaxe op basis van het model dat wordt gepresenteerd in bijlage 6 van de IHR. (het ‘gele boekje’; PG) Hetzelfde formaat zou kunnen worden aangepast zodra de door de WHO geprekwalificeerde COVID-19-vaccins universeel beschikbaar komen en relevante aanbevelingen worden verstrekt onder de IHR.”

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.